הענקת אות פאול האריס של תנועת הרוטרי לאלוף (מיל) דוד עברי

האלוף (מיל) דוד עבריאלוף (מיל) דוד עברי מכהן, בין יתר תפקידיו הבכירים במשק הישראלי, כיו"ר כבוד של עמותת "עתיד בטוח" – המועצה הציבורית למניעת אלימות, אשר הוקמה בשנת 2005 על-רקע התגברות משמעותית בתדירותן וחומרתן של תופעות האלימות וההתנהגויות המסוכנות בקרב ילדים ובני נוער ובמטרה למנוע התנהגויות אלו.

אלוף (מיל). דוד עברי הוא המפקד התשיעי של חיל האוויר וסגן הרמטכ"ל. היה מנכ"ל משרד הביטחון, שגריר ישראל בארצות הברית, ועמד בראש המועצה לביטחון לאומי. על פועלו הרב והמתמשך לביטחון מדינת ישראל, ותרומתו הרבה לחיל האוויר, על תרומתו לביטחון ישראל וכלכלתה, ופעילותו בקרב הנוער למניעת אלימות הוחלט להעניק לאלוף במיל. מר דוד עברי, אות "עמית פאול האריס" מטעם תנועת הרוטרי בישראל. ברכותינו החמות!

The Rotary Foundation of Rotary Internationl