חברים 2011

חברים

 • עברי דוד, אלוף (מיל),
 • יו"ר כבוד

 • עזרא גבאי, רו"ח העמותה
 • אלקלעי מתילדה
 • אסף אברהם
 • ארנסון אבי
 • ארנסון שרה
 • ארקין דוריס
 • ברניצקי דן
 • גוזמן רמי
 • גלר אתי
 • ירון אלדר טלי, עו"ד
 • לוי יובל, פרופ'
 • לויטה זיוה, ד"ר
 • מקוב עמיר

 • נאמן אברהם (אייבי) עו"ד
 • משה נאמן
 • פורת זיוה
 • פישר גדעון, עו"ד
 • קליין אתי
 • שגיא אילנה, עו"ד
 • שחר אוה

חברים ומייסדים שהלכו לעולמם, יהי זכרם ברוך

 • תורן קובי, ז"ל
 • שגיא בצלאל (צלי), ז"ל