נתוני משרד החינוך

ניטור רמת האלימות בבתי הספר על-פי דיווחי תלמידים:

נתונים מתוך סקרי ניטור אלימות תשע"א ותשס"ט – דו"ח בינייםפברואר 2011, שבט תשע"ב

להורדת הדו"ח >>

ניטור רמת האלימות בבתי הספר על-פי דיווחי תלמידים, תשע"א ותשס"ט

להורדת המסמך >>