ראיון עם דוד עברי

ivriאלוף (מיל) דוד עברי – יו"ר הכבוד של עמותת "עתיד בטוח"

"האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה"- קרא ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, טרם הירצחו. מאז חלפו השנים והאלימות פשתה בקרב מחננו. כיום היא מכרסמת כל חלקה טובה בבסיס הערכים בחברה הישראלית. מה שהיה מובן מאליו בתקופת נעורינו שהאינטרס האישי אינו קודם לאינטרס הכללי, השתנה ללא הכר והיום הפרט הוא מרכז ההוויה. בעבר, מי שלא הלך בתלם של נתינה, התנדבות והגשמת היעדים החברתיים והלאומיים – היה יוצא הדופן בחברה. היום הדברים השתנו. ערכים שגדלנו עליהם כמו: "ואהבת לרעך כמוך", "והדרת פני זקן", "דרך ארץ" – נעקרו ונעלמו מהשפה העברית ומנורמות ההתנהגות. הראיונות בתקשורת – אינם שיח של הקשבה אלא התנצחות והתכתשות מתמשכת; ההתנהגות בכבישים היא פרועה ואלימה, כל אלה שינו לחלוטין את הנורמות שהיו מקובלות בעבר.

העולם משתנה ממש לנגד עיננו והדוגמאות קיימות בשפע – שבוע אחר שבוע אדום על גבי שחור בתקשורת. בתיכון בדרום הארץ משתוללת האלימות, בתיכון יוקרתי ואליטיסטי בצפון תל אביב מתרחשים מעשי אונס . רובנו מצקצקים בלשוננו ומדפדפים הלאה בעיתון ואיננו מעכלים שתמונת המצב המדאיגה מתרחשת ממש בתוך ביתנו.

לא נוכל לתת לתופעה להמשיך ולצבור מימדים! יש לעצור אותה כמה שיותר מהר. עלינו להבין כי ניתן לטפל בבעיית האלימות. ראשית כל בהכרה במציאות, בפתיחת העיניים המבקשות להיעצם, להסתיר ולהדחיק. אי אפשר יותר להגיד אצלי זה לא יקרה. זה קרה, קורה ויקרה ממש כאן!

עמותת "עתיד בטוח" היא ארגון וולונטרי של חברים מהמגזר העסקי, הציבורי, המשפטי, והחינוכי, ששמה לה למטרה ליצור עתיד בטוח לילדים ולנוער, להוביל תהליך של שיפור בתחושת הביטחון האישי של בני הנוער, לצמצם את ממדי האלימות ולמנוע מהם להפוך לקורבנות או לבני נוער אלימים. אני מקדם את עמותת "עתיד בטוח" ועומד בראשה כי אני רואה בשינוי הנורמות הפושות היום בקרב הנוער משימה ערכית וחשובה ביותר. בחרנו את פרויקט "המנהיגות הצעירה" כפרויקט הדגל אשר בו מתנדבי "עתיד בטוח" מכוונים ומסייעים לנוער להנהיג ולפעול בעצמו לקידום נורמות וערכים כנגד אלימות, זאת בצד העבודה שנעשית ע"י גורמים וגופים אחרים. לא ניתן לצפות לשינויים משמעותיים בזמן קצר – אבל ניתן לתרום לשינויי הכיוון, לשתף פעולה עם גורמים נוספים ובהמשך הדרך גם להביא לתוצאות.

העמותה פועלת בעיקר במקומות בהם הרשות המקומית מכירה בחשיבות הנושא – משתפת פעולה ואף למעלה מכך – מכשירה את אנשיה להמשיך ולהתמיד בהכוונת הנוער למניעת האלימות. זוהי פעולה שאין להפסיקה בשום שלב, שמצריכה המשכיות ותמיכה לאורך כל הדרך. היא חלק משינוי התפיסה שעל החברה שלנו לעבור, להבין שמניעת האלימות היא יעד ברמה הלאומית, כדי לבנות כאן חברה טובה וצודקת יותר!

כחבר עמותת "עתיד בטוח", אני מציב לעצמי כמטרה לבנות כאן בארץ "חברה לא אלימה". במקום לכוון אצבע מאשימה אל הזולת – נפנה את כל האצבעות אל עצמנו, נתמודד ונכיר ביכולתנו להשפיע על מניעת האלימות בקרב הנוער. אני תקווה כי כך נביא לשינוי פני החברה הישראלית.

saraמראיינת: שרה גוטר-דוידזון – חברת הועד המנהל של עמותת עתיד בטוח. לשעבר מזכיר הדירקטוריון של חברת החשמל ודירקטור בחברת "אלתא". כיום עוסקת בפעילות התנדבותית ענפה בכמה מישורים.