חברי הועד המנהל, המועצה הציבורית "עתיד בטוח"

 • חמו פרידמן מירה, יו"ר
 • אברהמי בני, ד"ר
 • אורגלר יאיר, פרופ'
 • בן ברוך סוזי, ד"ר
 • בן פורת עמיהוד, עו"ד
 • בן שושן אברהם, אלוף (מיל')
 • גוטר-דודזון שרה
 • הוכמן שלום, פרופ'
 • הר-אבן אבי אל"מ(מיל)
 • חמו אברהם
 • לביא עמוס
 • ליכטנזון זאב
 • מודעי מיכל
 • מירון אברהם
 • סדבון יוסי, עו"ד ניצב (בדימוס)
 • עוזני עמוס
 • פרס יוני, ד"ר
 • רובין חנן
 • רוס גדעון