תרומות לעתיד בטוח

תרומתך – בכל דרך שנוחה לך:

 

ל"עתיד בטוח" יש אישור ניהול תקין ואישור מס הכנסה לתרומות, סעיף 46