קישורים

בנק הפועלים
קרן רוטשילד קיסריה
רוטרי ישראל
מגדל העמק
אתר המשטרה
ג'וינט ישראל – עמ"ן
המכללה האקדמית למינהל – ת"א
עירוני ז' תוכנית הרדיו