על התוכנית

'עתיד בטוח' מפעילה זו השנה הרביעית, תוכנית ייחודית לטיפוח מנהיגות צעירה, להעצמה ולמניעת אלימות והתנהגויות מסוכנות.
התוכנית מופעלת בתמיכה, מעורבות וסיוע של הקרן המשפחתית – משפחת פרופ' יאיר אורגלר, הקרן לחינוך בראשות רו"ח עזרא גבאי, "אמנת" – באמצעות אברהם אסף ותומכים נוספים מהקהילה העסקית. תנועת הרוטרי בישראל היא שותפה פעילה בתוכנית.

החזון

בני הנוער עצמם יהוו ראש חץ לעיצוב חברה טובה יותר, חופשיה מאלימות והתנהגויות סיכון.

המטרות

  • פיתוח מנהיגות צעירה להתמודדות עם אלימות, תוך צמיחה אישית וחברתית ופיתוח כלים מעשיים לפעול ולהפעיל.
  • טיפוח יזמות ומעורבות חברתית: מוטיבציה ואמצעים לפעול בבית הספר ובקהילה בפרוייקטים לקידום איכות החיים, ולצמצום האלימות.

המהות והשיטה

  • בני הנוער עצמם מהווים מודלים מובילים לעיצוב חברה טובה יותר.
  • קבוצות של מנהיגים צעירים בבתי ספר תיכוניים, מופעלות ע"י סטודנטים, הזוכים במילגת לימודים.
  • הפעילות מעניקה להם הזדמנות להתמודד עם משימות ואתגרים של מנהיגות בפועל –בליווי מנחה- מאמן.
  • המשתתפים מפעילים נוער צעיר יותר ויוזמות רבות ומגוונות – לעיצוב אקלים דוחה אלימות – למען עתיד טוב יותר.

התוצאות

  • בני הנוער מקבלים כלים יישומיים לפיתוח מנהיגות ופועלים הלכה למעשה ביוזמות למאבק באלימות. לרשותם דמות בוגרת כמודל ולצורך התייעצות.
  • הסטודנטים מקבלים הכשרה בתחום ממומחים, ומעמיקים את מעורבותם בקהילה.
  • הפרויקט כולו מבוצע על טהרת ההתנדבות. כל סטודנט מקבל מילגת לימודים על פעילותו, והכשרה מקצועית מטעם "עתיד בטוח".