הצטרפו אלינו! הגשת מועמדות למלגת הנחיה בעתיד בטוח לתשפ"א בפתח!