תעודות הערכה – האתר המשודרג של עתיד בטוח

האתר המשודרג של "עתיד בטוח" הוצג בפני חברי הועד המנהל של העמותה בישיבת הועד ביום 17 ביוני 2015.
במהלך הישיבה הוענקו תעודות הערכה
לשחר דקל ולשרה גוטר דודזון על פועלם בהתנדבות בשדרוג האתר ובטיפול בו באורח שוטף.

atid-batuah-website-17-06-15

בתמונה מימין: אתי גלר, שרה גוטר דודזון, שחר דקל, מירה פרידמן חמו ואבי הר אבן