"תנופה לעתיד בטוח " – תוכנית עירונית רב- מערכתית למניעת אלימות והתנהגויות סיכון

למידע מורחב על התכניות העירוניות:

מגדל העמק   –    טירת כרמל

 

 

תנופה –  יוצרים עתיד בטוח בעירנו.

תהליך העצמה, צמיחה, ומניעת אלימות והתנהגויות סיכון בקרב ילדים ונוער בעיר.

"תנופה" היא תוכנית מערכתית רב-שנתית להעצמה ולמניעת התנהגויות סיכון (אס"א: אלימות, סמים, אלכוהול) בקרב ילדים ונוער, ותמיכה בגורמים המופקדים עליהם – הורים, מחנכים ומדריכים.

התנעת והפעלת תהליכים מחוללי שינוי – תוך איגום משאבים ושילוב גורמים ותוכניות.

הבעיה

במדינת ישראל יש כ- 2.5 מיליון ילדים, כשליש מהאוכלוסייה. מהם כ – 135 אלף  בסיכון גבוה, כ- 335 אלף ילדים בסיכון (כגון שימוש בסמים, אלכוהול), השאר הם  כ- 1.9 מיליון ילדים ונוער, שהם הרוב הגדול וה'דומם' שאינם מופיעים בסטטיסטיקות. רבים מדי מביניהם הם קורבנות להצקות והטרדות, וחווים פגיעות מילוליות, רגשיות, פיסיות ומיניות. מחקר עדכני מצביע על כך שכ- 23% פוחדים לצאת מהבית ומגדירים את בית הספר כמקום לא בטוח. כל ילד רביעי נופל בקטגוריה זו. ברמת הפרט –  ילד שאינו מרגיש מוגן ובטוח, וחי בחשש וחרדה, יתקשה לממש את יכולותיו ולהצליח בלימודים ובחיים. ברמה החברתית – האלימות פוגעת בחוסן הלאומי.

החזון והמטרות

ליצור עתיד בטוח לאוכלוסיית הילדים והנוער בעיר, אקלים חברתי חיובי, לכידות, וצמצום  אלימות, סמים ואלכוהול.

החדשנות:  קפיצת מדרגה על בסיס פיילוט תלת שנתי.

עוצמות ויתרונות

 • שנות הניסיון שרכשו מובילי הפרוייקט ביישובים עירוניים הביאו להעמקת הידע, המיומנויות והכלים לעבודה מערכתית עירונית.
 • הפעילות ההתנדבותית של אנשי מקצוע מובילים, חברי ועדת ההיגוי מטעם "עתיד בטוח": מירה פרידמן חמו, עו"ד יוסי סדבון (ניצב בדימוס), נג"ל אברהם חמו, ד"ר בני אברהמי, ד"ר יוני פרס, אלוף (מיל). אברהם בן שושן, מר אבי הר אבן, יו"ר כבוד: אלוף (מיל) דוד עברי.

קהל היעד

 •  כלל תושבי העיר– ברמת המודעות והתהודה.
 • המנהיגות היישובית.
 • הילדים והנוער במערכת החינוך הפורמלי והלא פורמלי – ברמת המעורבות והפעילות התהליכית.
 • הגורמים המופקדים על ילדים ונוער – מחנכים, מדריכים, הנהגות הורים.

הייחודיות

ייחודיותה של התוכנית באוכלוסיית היעד שלה:  כלל הילדים והנוער – והגורמים המופקדים עליהם.  התוכנית מעצימה  את הנוער בדגש על מניעת שורשי האלימות – בעודה באיבה.

בניגוד לתוכניות אחרות, "עתיד בטוח" אינה מכוונת רק לקבוצות השוליים של ילדים בסיכון, (שהטיפול בהם חשוב כשלעצמו), הזוכות ברוב המשאבים, ומטופלות ע"י גורמים רבים.

מרכיבי התוכנית העירונית ומרחבי הפעילות –  להתמודדות מערכתית אפקטיבית:

 • מיפוי התופעות של אלימות והתנהגויות סיכון בעיר.
 • הסברה ופירסום: בניית תוכנית הסברה ופירסום להעמקת המודעות ויצירת אקלים דוחה אלימות.
 • ליווי לועדת ההיגוי העירונית, "שולחן עגול" וליווי לועדות המקצועיות של האגפים העירוניים והגורמים הציבוריים והוולונטריים, ולהנהגות השכונתיות.
 • סדנאות להורים ולהנהגות הורים: כלים ודרכים לשיפור התקשורת, להתמודדות עם כעסים ותיסכולים, ולמניעת אס"א.
 • הפעלת ילדים ונוער כשותפים לפיתוח סביבה ידידותית שבה ירגישו מוגנים. הילדים עורכים הסברה בכיתות, סימולציות של שיתוף פעולה ועמידה בלחץ ובמצבי כעס.
 • הפעלת נבחרות מנהיגים צעירים – שגרירים לחברה בטוחה יותר. בני הנוער יוזמים ומובילים פעילויות למניעת אלימות: מאמצים ילדים צעירים יותר, פועלים למען הגינות בספורט במגרשי ספורט, מכינים הצגות וסרטונים.
 • אתר אינטרנט  –  פיתוח אתר אינטרנט אינטראקטיבי ומרכז ידע להורים ולאנשי מקצוע המופקדים על הילדים והנוער.
 • מחקר מלווה: מיפוי ראשוני, הערכה מעצבת ומסכמת: בקרת תפוקות והבטחת המשכיות התוכנית בישוב.