האלימות בקרב הילדים והנוער היא הטרור הפנימי המאיים עליהם. החרדות והלחצים בזמן הקורונה יביאו להתפרצויות אלימות עוד יותר.

עזרו לנו למנוע את הקורבן הבא:
תרמו את המענק שלכם – להציל נפש של ילד.

מנהיגות צעירה

מניעת אלימות ברשת

מש"י - מנהיגות שבטי ישראל

מרחב בטוח

תוכנית לפיתוח מנהיגים ויזמים צעירים להעצמה חברתית ולמניעת אלימות

מתגבשת מנהיגות צעירה שבונה לעצמה "נבחרת" ומעבירה הלאה את המסר, הדרך והחשיבות.
ה"נבחרת" שעוברת הכשרה ע"י סטודנט מלגאי פועלת מול הכתה, השכבה, ביה"ס, ההורים, המורים והקהילה.

כן לסובלנות
ולא לאלימות!!!

שינוי עמדות והטמעת מסרים
לכלל התלמידים

יצירת נבחרת תלמידים
לנושא מאבק באלימות ובבריונות ברשתות החברתיות

שיפור אקלים
בבית הספר

הפקת
מיזמים חברתיים

האלימות בקרב הילדים והנוער היא הטרור הפנימי המאיים עליהם. החרדות והלחצים בזמן הקורונה יביאו להתפרצויות אלימות עוד יותר.

עזרו לנו למנוע את הקורבן הבא:
תרמו את המענק שלכם – להציל נפש של ילד.

מנהיגות צעירה

מניעת אלימות ברשת

מש"י - מנהיגות שבטי ישראל

מרחב בטוח

תוכנית לפיתוח מנהיגים ויזמים צעירים להעצמה חברתית ולמניעת אלימות

מתגבשת מנהיגות צעירה שבונה לעצמה "נבחרת" ומעבירה הלאה את המסר, הדרך והחשיבות.
ה"נבחרת" שעוברת הכשרה ע"י סטודנט מלגאי פועלת מול הכתה, השכבה, ביה"ס, ההורים, המורים והקהילה.

כן לסובלנות
ולא לאלימות!!!

שינוי עמדות והטמעת מסרים
לכלל התלמידים

יצירת נבחרת תלמידים
לנושא מאבק באלימות ובבריונות ברשתות החברתיות

שיפור אקלים
בבית הספר

הפקת
מיזמים חברתיים

האלימות בקרב הילדים והנוער
היא הטרור הפנימי המאיים עליהם. החרדות והלחצים
בזמן הקורונה
יביאו להתפרצויות אלימות עוד יותר.

עזרו לנו למנוע את הקורבן הבא:
תרמו את המענק שלכם –
להציל נפש של ילד.

מנהיגות צעירה

מניעת אלימות ברשת

מש"י - מנהיגות שבטי ישראל

מרחב בטוח

תוכנית לפיתוח מנהיגים ויזמים צעירים להעצמה חברתית ולמניעת אלימות

מתגבשת מנהיגות צעירה שבונה לעצמה "נבחרת" ומעבירה הלאה את המסר, הדרך והחשיבות.
ה"נבחרת" שעוברת הכשרה ע"י סטודנט מלגאי פועלת מול הכתה, השכבה, ביה"ס, ההורים, המורים והקהילה.

כן לסובלנות
ולא לאלימות!!!

שינוי עמדות והטמעת מסרים
לכלל התלמידים

יצירת נבחרת תלמידים
לנושא מאבק באלימות ובבריונות ברשתות החברתיות

שיפור אקלים
בבית הספר

הפקת
מיזמים חברתיים

תרומתך – בכל דרך שנוחה לך:

המחאה: רחוב מנחם בגין 82, תל אביב, מיקוד 6713829, אצל רו"ח מנשה לוי (על המעטפה נא לציין "עתיד בטוח")

העברה בנקאית: 12-537-144889