תוכניות פעילות

יש לנו היכולת להשפיע, למנוע, לעודד צמיחה בריאה של ילדים. כשזה עדיין לא מאוחר מד – כאשר הם הופכים קורבנות לאלימות או יורדים לשולי החברה – אלא עכשיו, ברגע זה, בעוד מועד.

פעילותנו משלבת מגוון אסטרטגיות ותוכניות למניעת אלימות בקרב ילדים ונוער בשלושה מישורים: אישי, עירוני וארצי.

אומנות נגד אלימות - פעילות נבחרת מנהיגות צעירה מתלמה ילין בבית הספר היסודי "כצנלסון" בגבעתיים

תוכנית עירונית – יוצרים עתיד בטוח במגדל העמק

מנהיגות צעירה – ראש חץ לחברה טובה יותר, חופשיה מאלימות

יש בכוחנו למנוע את הקורבן הבא!

שילוט בכניסה למגדל העמק במסגרת תוכנית עירונית