שיתוף פעולה עם על"א – "עיר ללא אלימות"

שיתוף פעולה עם על"א – "עיר ללא אלימות"

במסגרת האסטרטגיה של שיתופי הפעולה תוך הרחבה והעמקה של הפעילות למען ילדים ונוער, אנחנו מפעילים את תוכנית "מנהיגות צעירה" החל מתשע"ב כפיילוט, בשיתוף פעולה בין עיר ללא אלימות" לבין עמותת "עתיד בטוח". במסגרת התוכנית "עתיד בטוח" מכשירה את מדריכי המוגנות ואת מנחי המנחים של על"א להקים ולהוביל קבוצות של בני נוער סביב מיזם המכוון למאבק, צמצום או מניעה של אלימות, וליצירת עתיד בטוח יותר. ההכשרה והפעילות – על בסיס תוכנית "מנהיגות צעירה לעתיד בטוח" שפותחה ע"י מירה פרידמן חמו ואברהם חמו, שבה בני הנוער פועלים כשגרירים מחוללי שינוי חברתי.

פרטי שיתוף הפעולה:

  • יישובים שותפים: בחירת יישובים מתאימים שבהם יש מנחה מנחים ומדריכי מוגנות שיוכלו לקחת חלק בהובלת התהליך.
  • הכשרה: מנחי המנחים משתתפים בשישה מיפגשי השתלמות של "עתיד בטוח" במהלך שנת הלימודים.
  • הכשרת מדריכי המוגנות מטעם "עתיד בטוח" מתקיימת במרוכז בסוף אוגוסט או ראשית ספטמבר, במטרה שהתוכנית תופעל בבתי הספר החל מראשית השנה, כתנאי מקדם הצלחה. כמו כן יינתן יום מרוכז עם "עתיד בטוח" במחצית כל שנה, בסביבות חודש ינואר, ויום סיכום של הפעילות.
  • שאר ההכשרה של מדריכי המוגנות מועברת בכל יישוב ע"י מנחה המנחים של על"א, במסגרת הפגישות הקבועות של הצוות.
  • היישובים יזמינו הדרכה נוספת מטעם "עתיד בטוח" מרצים בכירים או הפעלת ימי שיא, ברובם – תרומת "עתיד בטוח".
  • ניהול: ניהול מקצועי ומינהלי של המיזם המשותף – תרומת "עתיד בטוח", וכמו כן ליווי (Coaching) לפי הצורך והאפשרויות.
  • חומרים: "עתיד בטוח" מספקת את חומרי ההדרכה למדריכי המוגנות ולגורמים שייקבעו, תוך שמירה על זכויות היוצרים של המחברים.
  • התכנית מתואמת עם מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.

היישובים והאזורים שנבחרו להשתתף בתוכנית הפיילוט:

עיר שנת תחילת הפעילות
אשקלון תשע"ד
אשדוד תשע"ב
קרית גת תשע"ד
אופקים תשע"ג
ראשון לציון תשע"ג