פרטים על "ועדת ארבל"

ועדת ארבל שמינתה שרת המשפטים: "הוועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור מפני פרסומים פוגעניים כמו בריונות ברשת האינטרנט בראשות השופטת העליונה בדימוס עדנה ארבל".

חברי הוועדה הם נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב השופטת דבורה ברלינר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים עו"ד רז נזרי, הסנגור הציבורי הארצי עו"ד ד"ר יואב ספיר, המומחה לאתיקה מקצועית פרופ' אסא כשר, חבר הכנסת לשעבר פרופ' אריה אלדד, העורך הראשי של העיתון "מקור ראשון" חגי סגל, השופט מיכאל קרשן מבית משפט השלום בכפר סבא, עו"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי שהוא מומחה לדיני האינטרנט וקניין רוחני, עו"ד ד"ר הדר דנציג המשלבת במחקריה הקדמיים בין הדין הפלילי למשפט הציבורי, עו"ד ד"ר חיים ויסמונסקי המשמש כממונה על משפט וטכנולוגיה ונושאי חקיקה בפרקליטות המדינה, ד"ר ענת פלג שהיא מנהלת מרכז מחקר משפט ותקשורת באוניברסיטת בר אילן ומחברת הספר "דלתיים פתוחות: השפעת התקשורת על המשפט בישראל" (בהוצאת מטר), והעיתונאית החרדית שרי רוט (רוטנברג) לשעבר כתבת בעיתון "בקהילה" ובאתר "בחדרי חרדים". עו"ד גאל אזריאל תרכז את עבודת הוועדה.

העקרונות המובאים בכתב המינוי של ועדת ארבל: "בשנים האחרונות מתרחשת תופעה הולכת וגוברת של פרסומים, בעיקר ברשת האינטרנט, הפוגעים קשות בשמם הטוב או בפרטיותם של מושאי הפרסום. כאשר מדובר בעובדי ציבור, בהם שופטים, שוטרים, עובדים בתחום הרווחה, מגייסים לצה"ל ועוד, קיים חשש נוסף, מלבד הפגיעה בזכויותיהם, כי עלולה להיפגע גם תקינות תפקודו של השירות הציבורי. תוצאות פרסומים אלו, לעיתים, הרות גורל. לא לשווא נכתב בספר משלי 'חיים ומוות ביד הלשון'".

"התופעה רחבת היקף, ואינה מצטמצמת אך לפרסומים האמורים, אלא כוללת פעילויות נוספות", נכתב בכתב המינוי של הוועדה הציבורית. "החל מחלוקה, הדבקה ופרסום של מודעות עם מסר פוגעני בשכונת מגוריו של מושא הפרסום וכלה בהפגנות בלתי פוסקות בסמוך לביתו וחשש לפגיעה בו. לשם התמודדות עם תופעה זו מתבקשת הוועדה לגבש אמצעים להגנה על הציבור, תוך שמירה על האיזון הנדרש בין המתחייב משמירה על חופש ביטוי, ובכלל זה השמירה על השיח החופשי המיוחד המאפיין את רשת האינטרנט, לבין ההגנה על הנפגעים מהפרסום כאמור".

הוועדה תזמן בפניה את הגורמים הרלוונטיים על פי שיקול דעתה ותשמע את עמדתם, אם בכתב ואם בעל פה. בכלל זה, תשקול הוועדה את קבלת עמדות משרדי הממשלה הנוגעים לעניין, וכן גם תשקול קבלת עמדות נציגי התקשורת, עמדות המגזר השלישי ואת עמדות הציבור.