פוסטים – פרסומים

פרסום מתוך הקמפיין המבוצע על ידי הסטאז'רים של בית הספר לתקשורת שיווקית במכללה הבינתחומית:

tr_violence_img