עתיד בטוח – אירוע שנתי 2016

 

אלוף (מיל) דוד עברי סיים את תפקידו כיו"ר הכבוד ובמקומו נכנס אלוף (מיל) הרצל בודינגר. מצורפים דברי הברכה של שניהם.
לצפיה בדברי הברכה לחץ כאן

מירה פרידמן חמו , יו"ר עתיד בטוח, בירכה את המוזמנים ואת שני יושבי הראש – היוצא והנכנס.

הנעימו את הערב: הרכב מגמת הג'ז של "תלמה ילין" ונציגי המנהיגים הצעירים מטירת כרמל.

תודה למארחים רוני וגדעון רוס ולמנחה הערב: רונן ליברמן, מנהל תוכנית "תנופה" בטירת כרמל.

אנו מאחלים לאלוף (מיל). הרצל בודינגר הצלחה רבה בתפקיד החשוב,

ושנה של עשייה ויצירה

למען עתיד בטוח חופשי מאלימות לילדינו.

לצפייה בתמונות נוספות שצולמו בערב זה לחץ כאן