על עתיד בטוח

עתיד בטוח הוא פורום של חברים מובילים מהמגזר העסקי, המשפטי, החינוכי והציבורי שפועל במטרה להבטיח עתיד טוב יותר לילדינו: עתיד חופשי מאלימות והתנהגויות מסוכנות, וסיכויים טובים יותר להתפתח בצורה בריאה.
העמותה פועלת משנת 2005 ורשומה כעמותה מינואר 2007.

 

אנחנו מטפלים בנוער המהווה את הרוב הדומם, הילדים והנכדים של כולנו, כדי שלא יהפכו לקורבנות ולא יגיעו לשוליים.

הקו המנחה שלנו – מדוע לטפל רק בקצה הקרחון?

 

פעילותנו משלבת מגוון אסטרטגיות ותוכניות למניעת אלימות בקרב ילדים ונוער בשלושה מישורים: אישי, עירוני וארצי.

החזון

ליצור עתיד בטוח לילדים ולנוער:

  • לתרום לאקלים חברתי חיובי ולמנוע אלימות, סמים ואלכוהול.
  • להוביל תהליך של שיפור מתמיד בתחושת הביטחון האישי והמוגנות של ילדים ונוער.
  • לצמצם את ממדי האלימות.

היעדים

  1. להוביל תהליכי שינוי שיעודדו ילדים ונוער להעצים את הפוטנציאל שלהם, חופשיים מאלימות ומהתנהגויות מסוכנות.
  2. לפתח, להציע ולהטמיע כלים מעשיים לגורמים המופקדים על הילדים: הורים, מחנכים, מדריכים.
  3. להשפיע על הגורמים מקבלי ההחלטות ומעצבי דעת קהל ברמה הפוליטית, המקצועית והתקשורתית.
  4. להעמיק את שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים המטפלים במאבק באלימות: ממלכתיים, מקומיים, התנדבותיים ומקצועיים.