על התוכנית במגדל העמק

  • שנות הפעילות: 2008-2011
  • אופי והיקפי הפעילות: תוכנית עירונית רב מערכתית – "תנופה". במסגרת התוכנית הופעלו קבוצות מנהיגות צעירה בבתי הספר ובחינוך הבלתי פורמאלי במסגרת מועצת הנוער העירונית. כמו כן התקיימו סדנאות וערבי הורים ותלמידים בבתי הספר, הנהגות הורים ופרויקטים עירוניים משותפים לגופים העירוניים בעיר.
  • מנהלת התוכנית: אושרית רז
  • מובילים מקומיים: מר מומי בן סימון, מנהל האגף לשירותים חברתיים. ליווי מקצועי: יו"ר "עתיד בטוח" -מירה פרידמן חמו, ועדת ההיגוי מטעם "עתיד בטוח".
  • תורמים ושותפים מרכזיים: קרן קיסריה.
  • מחקר מלווה: נערך מחקר הערכה רב שנתי. לנתונים
  • מידע נוסף: מגדל העמק זכתה ב- 2010 בפרס החינוך העירוני, וחט"ב יערת העמק זכתה בפרס החינוך להתמודדות עם נושא האלימות בהובלת מועצת התלמידים שפעלה כנבחרת המנהיגות הצעירה בהנחייתו של אביתר בקסיס. פרויקט הסיום לאותה השנה היה תחרות גרפיטי בין כלל שכבות בית הספר. את הקיר ציירו בעלי הסקיצות המובילות שזכו בתחרות. המוטיב המרכזי: "השלום הפנימי ביננו".  -כמו כן הועלו במגדל העמק קירות גרפיטי נוספים במסגרת פעילות נבחרות המנהיגות הצעירה: הקיר העירוני שליד הספרייה העירונית, והקיר בכניסה לעיר, שאורכו כ- 60 מטר.

מכתב מראש העירמכתב סיכום מראש העירעל התכנית העירוניתמן התקשורת – מחקר מלווה