סקירות שנתיות – פעילות "מנהיגות צעירה" ו"עתיד בטוח"

אנו שמחים להציג את סקירות הסיכום על פעילות "עתיד בטוח":

  • "מנהיגות צעירה לעתיד בטוח" תוכנית שבה בני הנוער מובילים שינוי – בראשות אברהם חמו.
  • "יוצרים עתיד בטוח בעירנו" – תוכנית רב שנתית בטירת כרמל.
  • תוכניות נוספות של "עתיד בטוח".
  • תוצאות הערכה מחקרית.
  • סקירת הפעילות ההתנדבותית והמקצועית של חברי "עתיד בטוח".
  • תודה והערכה לתורמים ולשותפים.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומעריכים את תמיכתכם ומעורבותכם.

אנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה והעשיה למען עתיד בטוח יותר לילדים ולנוער שלנו.

בתודה ובברכת שנה טובה,

מירה פרידמן חמו,
יו"ר

> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח – תשע"ט

>> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח – תשע"ח

>> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח – תשע"ז

>> תקציר למועמד – פרויקט מנהיגות צעירה – תשע"ו

>> דף מידע שנתי – פרויקט מנהיגות צעירה – תשע"ה

>> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח – תשע"ד
>> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח, תכנית הרשתות החברתיות – תשע"ד
>> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח – תשע"ג
>> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח – תשע"ב

>> סקירה שנתית – פעילות עתיד בטוח – תשס"ט