סקירה שנתית

  • "מנהיגות צעירה לעתיד בטוח" תוכנית שבה בני הנוער מובילים שינוי
  • "יוצרים עתיד בטוח בעירנו" – תוכנית רב שנתית בטירת כרמל
  • תוכניות נוספות של "עתיד בטוח"
  • תוצאות הערכה מחקרית
  • סקירת הפעילות ההתנדבותית והמקצועית של חברי "עתיד בטוח"
  • תודה והערכה לתורמים ולשותפים

להורדת הסקירה המלאה