ועדת ארבל

סיכום הופעה של נציגי "עתיד בטוח" בפני ועדת ארבל, 1.11.16

נציגות בכירה של עמותת "עתיד בטוח" הופיעה ביום שלישי ה-1.11.2016 בפני ועדת ארבל שמינתה שרת המשפטים: "הוועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור מפני פרסומים פוגעניים כמו בריונות ברשת האינטרנט בראשות השופטת העליונה בדימוס עדנה ארבל".

השתתפו מטעם "עתיד בטוח": יו"ר "עתיד בטוח" הגב' מירה פרידמן חמו, יוסי סדבון, אבי פרי.

ניתנה לנציגינו הזדמנות להציג את פעילות "עתיד בטוח" ואת המלצותיהם לוועדה ולמשרד החינוך.

השתתפו – בנוסף לחברי הועדה – נציגים בכירים של משרד החינוך, נציגת עמותת אשנב, ונציגי המועצה לשלום הילד.

בסיכום:

  1. נציגי משרד החינוך ביקשו שנצטרף לוועדה המובילה של המשרד בתחום מניעת בריונות ברשת.
  2. השופטת בדימוס עדנה ארבל ברכה בחום את פעילותנו ואת רוח ההתנדבות של חברי "עתיד בטוח", והזמינה אותנו להשתתף בדיון הבא של הועדה – בהשתתפות שרת המשפטים.

זו בהחלט הכרה חשובה בפעילותנו.

תודה לגב' מירה פרידמן חמו, ליוסי סדבון ולאבי פרי על הייצוג המקצועי והאיכותי של "עתיד בטוח".

מצורף המידע שנשלח לחברי הועדה (לחץ כאן)   והמצגת שהוצגה במקום (להצגה)  .

 לפרטים על ועדה ארבל