סיור בכנסת כחלק מתוכנית "מנהיגים קשר"

מנהיגים עתיד בטוח בכנסת ישראל

"מנהיגי העתיד פוגשים את מנהיגי ההווה"

במסגרת המפגשים בין נבחרות המנהיגות מחטיבות הביניים של רעננה וטייבה בתוכנית "מנהיגים קשר"  של "עתיד בטוח"-תוכנית לקידום השיח, ההבנה והסובלנות בין נבחרות מנהיגים צעירים יהודים וערבים מרעענה וטייבה- נערכו שני סיורים לכנסת  ישראל במהלך חודש מרץ.

הסיורים , אשר הזמינו אליהם כ-200 תלמידים מרעננה וטייבה יחד,

הם חלק מפעילות שיא של תהליכי למידה וחוויה מחוץ למפגשים בכיתות בכל בית ספר בנפרד, הבאים לטפח את המנהיגות בקרב המנהיגים הצעירים תוך התנסות בחקיקת חוק כחלק מתהליכי קבלת החלטות בצורת דיון מדומה בחדרי הועדה של הכנסת.

הנושא הנבחר לדיון המדומה נלקח מעולמם של בני הנוער ומתחומי העיסוק של תוכנית "מנהיגות צעירה":  מיגור תופעות האלימות וההסתה באינטרנט : התלמידים חולקו עוד קודם לכן לקבוצות אינטרס והתבקשו לאסוף מידע ולייצג עמדות מגובשות בעד או איסור הסרת תכנים פוגעניים מרשת האינטרנט.

הפעילות נחוותה כמעשירה ומלמדת כשלעצמה, והמנהיגים  הבינו באמצעותה את החשיבות המיוחדת שבביקורם בכנסת כמשתתפים פעילים המשמיעים את רעיונותיהם ואת תפיסתם בסוגיה הקרובה ללבם בבית-הנבחרים.