מפגש מובילי מנהיגות צעירה

בבוקרו הקריר של ה-8/1 באוניברסיטת תל אביב, נפגשו בשנית שבעת המופלאים- רכזי ומובילי מנהיגות צעירה לעתיד בטוח.

מטרות היום היו לסכם את תהליכי העבודה של התחלת השנה ולהיערך לישורת השנייה של השנה: תכנון הפרויקטים והיערכות לתחרות הארצית.

כמו תמיד, למידת עמיתים עם המובילים היישוביים סוכמה כרלוונטית ומועילה.

%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-2