מנהיגות צעירה תשע"ז

ב21/9/16 התכנס צוות הרכזים של עתיד בטוח למפגש התנעה ופתיחה חגיגית של שנת הפעילות של "מנהיגות צעירה" לתשע"ז.
צוות הרכזים גדל באופן משמעותי השנה- שבעה רכזים אזוריים שלהם קבוצות ומנחים ושני רכזי תחום תוכן: תחום הבריונות ברשתות החברתיות ופיתוח משאבים. בנוסף – רכזת התחרות השנתית ושתי רכזות פל"ס – פורום לקידום ההגינות בספורט.
גם השנה תעמוד בסימן הגברת המודעות לבריונות ברשתות החברתיות דרך בחירת הפרויקט המצטיין במסגרת תחרות הפרויקטים הארצית של מנהיגות צעירה.
שנה טובה ובטוחה לרכזים המובילים שלנו
ושנה של המשך עשייה משותפת למען עתיד בטוח חופשי מאלימות לילדינו.