מנהיגות צעירה – ראש חץ לחברה טובה יותר, חופשיה מאלימות

תוכנית בפריסה ארצית לפיתוח מנהיגות צעירה בקרב כלל הנוער, נוער ממשפחות מצוקה, עולים ממדינות חבר העמים ואתיופיה: צמיחה והעצמה אישית וחברתית, וכלים מעשיים לפעול ולהפעיל.

בני הנוער עצמם מהווים סוכני שינוי – מתכננים ומובילים יוזמות למניעת אלימות בבית הספר

בתשס"ט פעלו 40 נבחרות של מנהיגים צעירים ברחבי הארץ, והפעילו יותר מ-70 יוזמות לקידום עתיד בטוח חופשי מאלימות: הפקת סרט, העלאת מחזה, ימי שיא, חונכות לבתי ספר יסודיים, תוכנית רדיו שבועית, תחרות נאומים וכרזות – הכל בדגש על מניעת אלימות והתנהגויות מסוכנות. בראש כל קבוצה – סטודנט – מנחה, הזוכה במילגה על פועלו.