מנהיגות צעירה – נתניה

  • שנות הפעילות: 2014 ועד היום.
  • אופי והיקפי הפעילות: תוכנית "מנהיגות צעירה" בשיתוף רשת אורט: בנתניה פעלו שתי נבחרות מנהיגות צעירה באורט יד ליבוביץ' ובאורט גוטמן.
  • רכזת אזור מרכז מטעם "עתיד בטוח" לשנת תשע"ד: טליה שיאון.
  • תורמים ושותפים: רשת אורט.
  • מידע נוסף: קבוצת המנהיגות הצעירה של כתה י1 מאורט ליבוביץ' בהנחייתה של רעות קדמון , ארגנה יום שיא בביה"ס היסודי לאה גולדברג. באותו יום התלמידים הכינו פעילויות שונות הנוגעות לנושא האלימות והעבירו אותם לתלמידי כיתות ד-ו בבית הספר. בסיום היום נחתמה אמנה על מניעת בריונות על בד ענק שנתלה בבית הספר היסודי. הקבוצה כתבה, שרה והופיעה בקליפ לשיר בנושא מניעת בריונות. וצלמה בסוף השנה סרטון קצר המסכם את פעילות השנה, ומתאר במה תרמה להם התוכנית.

למידע נוסף