מנהיגות צעירה – נתניה – אורט ליבוביץ

מפעילויות החודש של קבוצת המנהיגות הצעירה "עתיד בטוח" של כתה י'1 ,בבית הספר "אורט ליבוביץ – נתניה", אשר פועלת כנגד תופעות של אלימות והתעללות בקרב בני הנוער ומתגבשת כקבוצת מנהיגות יוזמת ומשפיעה:

  1. פעילות לחנוכה:" המדליק נר מנר – זה נהנה וזה אינו חסר."
  2. צפייה ודיון בסרט בנושא התעללות ובריונות בקרב בני נוער.
  3. פעילות שהעבירו גל ויובל בכתה ובחצר בעקבות השתלמות "מנהיגות צעירה" של רכזת אורטוב – עידית מייזנר.