מנהיגות צעירה – לוד

בשנת 2015 נפתחה קבוצת מנהיגות צעירה בשיתוף פעולה עם על"א בלוד.
מנחת המנחים, ידנו טסמה, הציגה את הפעילות במקום באירוע ההצדעה השנתי ב-3.6.2016
הועבר שיעור בנושא "השכנת שלום" לכיתות א-ב; ונערך יום שיא כף וגיבוש לכיתות ג-ד בהשתתפות מנכ"ל "עתיד בטוח" מר ג'רי (רמי) נחמני.