מנהיגות צעירה – כרמיאל

  • שנות הפעילות: 2008 – 2012
  • אופי והיקפי הפעילות: בכרמיאל הופעלה תוכנית "מנהיגות צעירה" ב- 5 – 7 חטיבות ביניים ותיכוניים.
  • רכזת התוכנית: נאוה רפאלי.
  • שותפים מרכזיים: עיריית כרמיאל, מכללת בראודה, מועדון הרוטרי.
  • מוביל מקומי: סגנית ראש העיר.
  • מידע נוסף: בכרמיאל הפעלנו את פרוייקט "הנואם הצעיר" בשיתוף הרוטרי: תחרות נושאת פרסים של דוברים ונאומים שהציגו נושאים שונים בתחום האלימות והתנהגויות הסיכון.

המשך הפעילות