מנהיגות צעירה – אופקים

  • שנות הפעילות: 2012-2014
  • אופי והיקפי הפעילות: מנהיגות צעירה בשיתוף "עיר ללא אלימות". במסגרת התוכנית הופעלה נבחרת אחת בביה"ס "עתיד", קבוצה מעורבת בגילאי י- י"ב.
  • מנהלת התוכנית: פאני שמשי, מנהלת עיר ללא אלימות.
  • מידע נוסף: פרויקט "כל בוגר מוביל פעילות" -יום שיא שבו כל מנהיג/ה היו אחראים על תחנת פעילות מסוימת: משחקי טריוויה, תחנות אתגרים משפחתיים, משחקים שמצריכים כושר הצגה ומנהיגות. יום הכיף נערך לילדי אופקים הצעירים (אח קטן/אחיין/שכן). הבוגרים שהשתתפו ביום מיוחד זה התנסו בהעברת פעילויות וגם תרמו לקהילה.