מכתבי תודה לתורמים לבוגרות תכנית 'מנהיגות צעירה' בטירת כרמל

אלוף (מיל). אברהם בן שושן, מר אברהם חמו ורוני וגדעון רוס העניקו מלגות לימודים ל- 3 מנהיגות צעירות מטירת כרמל.

מצ"ב מכתבי תודה מהמנהיגות הצעירות, בוגרות תכנית "תנופה".

טיפל בנושא רונן ליברמן, מנהל הפעילות בטירת כרמל.

רווח

רווח

רווח

 

 

 

 

 

רווח

רווח