מיצ"ב תשע"ד – נתוני אקלים

תקציר הדו"ח:

הדוח הנוכחי כולל נתונים המתייחסים לאקלים הבית-ספרי והסביבה הפדגוגית. הנתונים הופקו משאלונים שמולאו על ידי תלמידים ומראיונות שנערכו עם מורים מקצועיים ומחנכים במהלך החודשים ינואר-מרץ, 2014 בבתי ספר יסודיים, בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות.

להורדת הדו"ח המלא:

Aklim_Report