מידע לתורמים

אתם מוזמנים להצטרף לתומכים, לשותפים ולתורמים למען עתיד בטוח לילדינו, עתיד חופשי מאלימות.

יש בכוחנו למנוע את הקורבן הבא!

בזכותכם ובסיועכם, נצליח:

  • לתרום לאקלים חברתי חיובי ולמנוע אלימות, סמים ואלכוהול.
  • להוביל תהליך של שיפור מתמיד בתחושת הביטחון האישי של ילדים ונוער.
  • לצמצם את ממדי האלימות.

תרומתכם תאפשר:

  • להפעיל קבוצות מנהיגות צעירה נוספות במהלך השנה.
  • לקדם עוד מיזמים למניעת אלימות בהנהגתם של בני נוער.
  • להפעיל יותר תוכניות המשלבות ספורט ומניעת אלימות.

כל תרומה תתקבל בתודה ובהערכה רבה

לחצו להורדת טופס תרומה

פרטים לתורמים:
עמותה רשומה,  580459204 אישור עפ"י סעיף 46 מוכר לצרכי מס