מהתקשורת

מנהיגות צעירה ב"דורות"

מנהיגות צעירה בדורות

 

נשיא המדינה וג'ורג' עמירה קוראים לסובלנות