כנס רכזי מנהיגות צעירה

ב-10 לנובמבר 2013 התקיים כנס של רכזי התכנית "מנהיגות צעירה"

כנס רכזי מנהיגות צעירה - נובמבר 2013