תוכנית עירונית – יוצרים עתיד בטוח במגדל העמק

 יוצרים עתיד בטוח במגדל העמק

הנושא: תוכנית מערכתית רב-שנתית להעצמה ולמניעת התנהגויות סיכון (אס"א: אלימות, סמים, אלכוהול) בקרב ילדים ונוער, תוך תמיכה בגורמים המופקדים עליהם – הורים, מחנכים ומדריכים.

התוכנית מושתתת על שותפות אסטרטגית בין "קרן קיסריה" – התורמת, "עיריית מגדל העמק"  ו"עתיד בטוח" בהתנעת ובהפעלת תהליכים מחוללי שינוי – באמצעות איגום משאבים ושילוב תוכניות, במסגרת מערכת ארגונית מכוונת יעדים, תוך ליווי מקצועי של "עתיד בטוח".

התוכנית הופעלה במגדל העמק במשך שלוש וחצי שנים – 2008 – 2011, שבמהלכן זכתה מגדל העמק בפרס החינוך הארצי על הפעילות העניפה וההישגים בתחום.

יוצרים עתיד בטוח במגדל העמק

תהליך העצמה, צמיחה, ומניעת אלימות והתנהגויות סיכון בקרב ילדים ונוער

הנושא: תוכנית מערכתית רב-שנתית להעצמה ולמניעת התנהגויות סיכון (אס"א: אלימות, סמים, אלכוהול) בקרב ילדים ונוער, תוך תמיכה בגורמים המופקדים עליהם – הורים, מחנכים ומדריכים.

התוכנית מושתתת על שותפות אסטרטגית בין "קרן קיסריה" – התורמת, "עיריית מגדל העמק"  ו"עתיד בטוח" בהתנעת ובהפעלת תהליכים מחוללי שינוי – באמצעות איגום משאבים ושילוב תוכניות, במסגרת מערכת ארגונית מכוונת יעדים, תוך ליווי מקצועי של גורם מתאים.

החזון: ליצור עתיד בטוח לאוכלוסיית הילדים והנוער במגדל העמק שיתאפיין באקלים חברתי חיובי, לכידות, וצמצום  אלימות, סמים ואלכוהול.

מטרת על: הובלת תהליך יישובי של שיפור מתמיד במאפייני הביטחון והעוצמה של ילדים ונוער וצמצום ממדי האס"א.

היעדים:

 • העצמה ופיתוח ארגז כלים להתמודדות עם תופעות האלימות, השימוש לרעה בסמים וצריכת האלכוהול בקרב ילדים ונוער.
 • יצירת אקלים עירוני חוצה ארגונים ומערכות הדוחה אלימות והתנהגויות סיכון.
 • צמצום מרבי של תופעות וממדי האס"א במגדל העמק.
 הרקע:  במדינת ישראל כיום יש מעל שני מיליון  ילדים ובני נוער. רבים מהם הם קורבנות להצקה, הטרדה, ואף התעללות מילולית, פיסית ורגשית.

עפ"י המחקר האחרון של פרופ' בנבנישתי מהאוניברסיטה העברית כל ילד רביעי אינו מרגיש בטוח בביה"ס:  23.4%  – חושבים שבי"ס הוא מקום מסוכן.

העלייה המדאיגה בשכיחות ובחומרה של תופעות האס"א בקרב ילדים ונוער מגבירה את הצורך לעצב עתיד בטוח לילדים: לפעול לצמצום האלימות ולהגדיל את הסיכויים להתפתחות אישית וחברתית בריאה.

 הרציונל: מקומה של הרשות המקומית

תוכניות שהוכיחו את עצמן כאפקטיביות בעולם בצמצום התנהגויות סיכון בקרב ילדים ונוער, מבוססות על תפיסות מערכתיות – הוליסטיות, על אסטרטגיה  כוללת של

Well – Being   טיפוח רווחת הפרט, ועל מעורבות ומגויסות של מכלול הגורמים המקצועיים, הציבוריים והקהילתיים. יש צורך, על כן, בקהילה חזקה ואכפתית, במנהיגות מעורבת ומובילה, ובתמיכה  והתערבות מקצועית אחראית.

עוצמות ויתרונות:

 • במגדל העמק קיימים תנאים מוקדמים המגבירים את סיכויי ההצלחה של התוכנית: ראש העיר מחזיק בידיו את תיק החינוך, לאור החשיבות שהוא מיחס לנושא, ועומד אישית בראש ועדת ההיגוי העירונית למניעת אס"א. מגדל העמק בנתה מערך ארגוני מכוון יעדים, תוך איגום משאבים ותוכניות להתמודדות עם תופעות אס"א.
 • שנות הניסיון שרכשו מובילי הפרוייקט מטעם "עתיד בטוח" ביישובים עירוניים כגון "מכבים רעות", "אור יהודה" ורעננה, ובקהילות בדרום הר חברון,  הביאו להעמקת הידע, המיומנויות והכלים לעבודה מערכתית עירונית ברשויות מקומיות.

 שלבי התוכנית:

מדובר במהלך של   3  – 5    שנים שיכלול את השלבים הבאים:

א.  ייזום והתנעה  –    Initiation    –   תכנון המודל, הפיתוח והתנעת המהלך. משך המהלך הוא   8   –   12  חודשים.

ב.  הפעלה ויישום    –   Implementation  –   שלב ההסברה, ההפצה, הרתימה והיישום,    משך המהלך הוא 24  –  16  חודשים.

             ג. מיסוד מערכתי  –   System Wide Impact   –  מיסוד והטמעה מערכתית

יישובית  רחבה .      משך המהלך הוא  24   – 12    חודשים.

הייחודיות: ייחודיותה של התוכנית בכך שהיא מקדמת מניעה ראשונית והעצמה של כלל הילדים והנוער. בנוסף, היא מכוונת לכלל הגורמים המופקדים על ילדים ונוער. בניגוד לתוכניות אחרות, "עתיד בטוח" אינה מכוונת רק לקבוצות השוליים של ילדים בסיכון, (שהטיפול בהם חשוב כשלעצמו), הזוכות לרוב המשאבים ואף מטופלות ע"י מיגוון רחב של גורמים.

מרכיבי התוכנית ומרחבי הפעילות להתמודדות מערכתית אפקטיבית

 • מיפוי התופעות של אס"א בעיר.
 • הסברה ויישוג: בניית תוכנית הסברה, יידוע ופירסום להעמקת המודעות ויצירת אקלים דוחה אלימות.
 • ליווי לועדת ההיגוי העירונית, "שולחן עגול".
 • ליווי לועדות המקצועיות של האגפים העירוניים והגורמים ציבוריים והוולונטריים, ולהנהגות השכונתיות.
 • ליווי וייעוץ למנהלי בתי הספר.
 • הדרכת הצוותים המובילים/ועדות בית ספריות בבתי הספר ובמתנ"סים.
 • סדנאות לפיתוח מנהיגות צעירה, תוך ביצוע משימות אופרטיביות בקהילה לעתיד בטוח.
 • סדנאות להורים: כלים ודרכים להעמקת התקשורת ולהתמודדות עם כעסים ותיסכולים, ולמניעת אס"א.
 • אתר אינטרנט  –  פיתוח אתר אינטרנט אינטראקטיבי ומרכז ידע להורים ולאנשי מקצוע המופקדים על הילדים והנוער.
 • סביבה: גיבוש תוכנית לסביבה ידידותית בבתי ספר ומקומות בילוי.
 • מחקר מלווה: מיפוי ראשוני, הערכה מעצבת ומסכמת: בקרת תפוקות והבטחת המשכיות התוכנית בישוב.

סיכום: התוכנית  לעיצוב עתיד בטוח לילדים ונוער במגדל העמק מהווה דגם ייחודי: היא מושתתת על תנאים מוקדמים המאפשרים הצלחה: ראש עיר מוביל, הכרת המנהיגות היישובית בקיום בעיה והירתמות לנושא – כולל התחלות של פעילות יישובית, נכונות לטיפול מערכתי, שיתופי פעולה ואיגום משאבים, אי לגיטימציה לאלימות, נכונות להקצות משאבים ולקיים מחקר מלווה, וגוף מקצועי תומך מטעם "עתיד בטוח". התוכנית במגדל העמק תהווה מודל מוביל שאותו ניתן ליישם בערים אחרות בישראל, תוך התאמות לאוכלוסייה, לצרכים ולמדיניות של כל יישוב וקהילה. ההצעה להתמקד במגדל העמק – מבוססת על השיקולים שצוינו.

 

 תודה מקרב לב ל:

   • ראש העיר, מר אלי ברדה ולחברי ועדת ההיגוי העירונית לאס"א.
   • המוביל העירוני: מר מומי בן סימון
   • מנהלת מינהל החינוך: הגב' אתי שפרלינג וצוותה הניהולי.
   • מנהל המתנ"ס: מר דני קוסן ומנהל אגף הנוער משה פרץ.

תודה מיוחדת לקרן רוטשילד קיסריה. keren rot

בתמונה – שילוט חוצות בכניסה למגדל העמק במסגרת התוכנית