יום עיון לועד המנהל של עמותת "עתיד בטוח"

יום עיון לועד המנהל של עמותת "עתיד בטוח"

ביום ששי ה-1 ביוני ש.ז. נערך יום עיון לכל חברי הועד המנהל של "עתיד בטוח" ביוזמת ובהנחיית  יו"ר ההנהלה הגב' מירה חמו, רכזי המדריכים ופעילים נוספים.
במפגש הוצגו לחברי הועד המנהל הפעילויות השונות אשר נעשות בשטח באמצעות ההדרכה של יחידות "מנהיגות צעירה"  בראשותו של מר אברהם חמו,  הפעילות העירונית האינטנסיבית שקורית בטירת כרמל ועוד.  הוצגו שיטות ההדרכה בתרגילים "חיים" וסיעור מוחות בין כל החברים על "כרטיס הביקור" של העמותה, בחינת ההישגים ודרכי הפעולה.

כל החברים הביעו הערכה רבה ושביעות רצון מהמפגש ורצון להמשיך ולקיים ימי עיון  דומים בעתיד לשם לימוד יסודי של הפעילויות השונות והצעת רעיונות חדשים תוך חשיבה בחברותא.

123

1234

12345