פועלים בהתנדבות

מאחר ואנו פועלים בהתנדבות – התקציבים והתרומות

מיועדים רובם ככולם לפעילות עצמה

מייסדי העמותה, חברי הועד המנהל וועדות ההיגוי, כולם אנשי מקצוע ובעלי רקע בתחומי עסקים, חברה, עבודה סוציאלית, עורכי דין, רואי חשבון, כלכלה ומינהל, פעילים ומשקיעים את זמנם בעמותה בהתנדבות מלאה, בנשמה יתרה וללא תמורה, ובנוסף מעלים תרומה כספית שנתית.

 

 • אלוף (מיל). דוד עברי, נשיא מייסד – מכהן כיועץ בכיר.
 • מירה ואברהם חמו תרמו את הידע המקצועי שפיתחו במשך 25 שנה לעמותה ומקצים זמן ניהול, משרדים וחומרי הדרכה.
 • מירה פרידמן חמו, יו'ר ומנהלת בהתנדבות ועומדת בראש התוכניות העירוניות.
 • נצ'מ (דימוס) אברהם חמו, יוזם ויו"ר פורום פ.ל.ס – לקידום ההגינות בספורט, יועץ לתוכנית הדגל "מנהיגות צעירה לעתיד בטוח".
 • רו'ח עזרא גבאי, שותף ומנהל בכיר משרד קוסט, פורר, גבאי וקסירר – רואה החשבון של העמותה – פרו-בונו.
 • ניסים כהן, מנכ"ל
 • פרופ' יאיר אורגלר מקדיש את זמנו לרתימת תומכים ותורמים ולהובלת ועדות היגוי לפיתוח ואסטרטגיה. פרופ’ אורגלר הוא אף התורם הראשי של מלגות לתוכנית "מנהיגות צעירה".
 • רו"ח מנשה לוי, גזבר כבוד, מנהל את כל הנושאים הכספיים ואת הקשר עם רשם העמותות. מממן את הנהלת החשבונות – פרו-בונו.
 • רו"ח אברהם מירון, ראש ועדת כספים ומסייע בנושאים כספיים.
 • עו'ד יוסי סדבון, מרצה בהכשרת המנחים ובפורומים שונים.
 • דר' בני אברהמי עומד בראש תוכניות עירוניות ומרצה בפורומים שונים, שותף להובלת הפעילות עם על"א.
 • תת אלוף (מיל). עזריאל נבו שותף בהובלת "מנהיגות צעירה", הקשר עם על"א ובועדות ההיגוי.
 • אל"מ (מיל). אבי פרי מוביל את תחום מניעת האלימות ברשתות החברתיות.
 • עו'ד משה נאמן ממשרדי "שיבולת" – יועץ משפטי של העמותה – פרו-בונו.
 • שרה ארנסון מארחת אירועים שנתיים של "עתיד בטוח"– ותורמת לפרויקטים שונים.
 • אלוף (מיל'). אברהם בן שושן, יו"ר ועדת האיתור, ייעוץ וגיבוש אסטרטגיה, מרצה בפורומים שונים ופעיל בוועדות היגוי.
 • רב ניצב בדימוס יהודה וילק, ייעוץ בגיבוש אסטרטגיה ושת'פים.
 • שרה גוטר דוידזון, אחראית על ניהול אתר האינטרנט ועל הקשר עם התקשורת.
 • אתי גלר וועדת אירועים ופעילה בקידום יח"צ וגיוס משאבים.
 • זאב ליכטנזון תורם לחשיבה אסטרטגית ומפיק את החומר הפרסומי של העמותה.
 • ד"ר יוני פרס מייצג את העמותה בחו"ל ומעמיד משרדים לפעילות הועדות.
 • חיים דייטשמן, יו"ר תוכנית "מנהיגות צעירה" ומוביל עירוני.
 • ד'ר מאלק עמרור, פעיל במגזר הערבי ובועדת היגוי 'מנהיגות צעירה'.
 • רמי צבעוני שותף לניהול העמותה וחבר ועדת הכספים.
 • ד'ר אבי צפרוני מוביל עירוני בפתח תקווה ובהוד השרון, ראש וועדת התחרות השנתית ומרצה בפורומים שונים.
 • איתן הוד, חבר פעיל בועדת פיתוח ומשאבים ותורם שנתי.
 • אברהם אסף ועו"ד עמוס עוזני- ועדת ביקורת.
 • מתילדה אלקלעי מטפלת בכל נושאי הכיבוד לאירועי העמותה.
 • פרופ' יאיר אורגלר, רו'ח מנשה לוי רו"ח אברהם מירון, רמי צבעוני – ועדת כספים.
 • סוזאן תם, מסייעת ומובילה פרוייקטים.
 • זיוה פורת וגדעון רוס שותפים לתכנון והובלת האסטרטגיה של גיוס תומכים ומשאבים.
 • שאר חברי ההנהלה והעמותה פעילים בועדות ובפורומים המקצועיים.
 • הניהול השוטף, ההכשרה המקצועית, גיוס המשאבים והפיתוח נעשים ע"י חברי העמותה בהתנדבות מלאה.
 • חברי הועד המנהל והפעילים תורמים סכום כסף שנתי כדמי חבר לפעילות העמותה.

 

        מלוא התודה וההערכה לחברי הועד המנהל,

      לחברי ועדות ההיגוי ולחברים הפעילים.