חברי הועד המנהל ובעלי תפקידים

 • עזריאל נבו, תת-אלוף (מיל). יו"ר
 • מירה חמו פרידמן
 • אברהם חמו, יקיר מייסד
 • ניסים כהן, מנכ"ל
 • בני אברהמי, ד"ר
 • יאיר אורגלר, פרופ'
 • אתי גלר
 • שרה גוטר-דוידזון
 • אמנון דותן
 • חיים דייטשמן
 • אבי הר-אבן, אל"מ (מיל).
 • מנשה לוי, רו"ח
 • עמי לוין
 • זאב ליכטנזון, עו"ד
 • אברהם מירון, רו"ח
 • יוסי סדבון, עו"ד ניצב (בדימוס)
 • זיוה פורת
 • אבי פרי
 • יוני פרס, ד"ר
 • רמי צבעוני
 • אבי צפרוני, ד"ר
 • סימון קוטלרמן
 • גדעון רוס

ארוע 'חותרים לעתיד בטוח' במרכז דניאל – מאי 2008
בתמונה (מימין לשמאל) – אברהם חמו, אלוף (מיל') דוד עברי, ברוך ברק, אבי דיכטר – השר לבטחון פנים דאז, מירה פרידמן חמו, יוסי סדבון, חיים אהרון.