המשך פעילות בנתניה

מפעילויות החודש של קבוצת המנהיגות הצעירה “עתיד בטוח” של כתה י’1 ,בבית הספר “אורט ליבוביץ – נתניה”, אשר פועלת כנגד תופעות של אלימות והתעללות בקרב בני הנוער ומתגבשת כקבוצת מנהיגות יוזמת ומשפיעה:

1. פעילות לחנוכה:” המדליק נר מנר – זה נהנה וזה אינו חסר.”

2. צפייה ודיון בסרט בנושא התעללות ובריונות בקרב בני נוער. 3.פעילות שהעבירו גל ויובל בכתה ובחצר בעקבות השתלמות “מנהיגות צעירה” של רכזת אורטוב – עידית מייזנר.