דף הבית

עתיד בטוח הוא גוף המתנדבים המרכזי ששם בראש מעייניו:
את כלל הילדים והנוער ולא רק את השוליים.
את מניעת האלימות – לפני שיהיה מאוחר מדי.
את הנוער כגורם יוזם ופועל, ראש חץ – לחברה טובה יותר.