דבר ראש התוכנית

מנהיגות צעירה היא תוכנית שעמותת 'עתיד בטוח' מפעילה, בשיתוף רוטרי ישראל, זו השנה הרביעית בעשרות בתי ספר בישראל, מאשקלון בדרום ועד כרמיאל בצפון.
התוכנית מיועדת לפתח מנהיגות צעירה בקרב כלל הנוער, צמיחה והעצמה אישית ומעניקה כלים מעשיים לפעול ולהפעיל.
אנו מאמינים שבני הנוער עצמם הם סוכני שינוי מעולים. נוכחנו שהם נלהבים לתכנן ולהוביל יוזמות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול בבית הספר ובקהילה. בין היוזמות אפשר לציין הפקת סרט, כתיבת והעלאת מחזה, פרוייקט נגד אלימות במגרשי הספורט, הסברה בבתי ספר יסודיים, תוכנית רדיו שבועית והשתתפות בתחרות "הנואם הצעיר".
כל היוזמות, בדגש על מניעת אלימות והתנהגויות סיכון – לקראת חברה טובה יותר.
בראש כל קבוצת מנהיגות עומד סטודנט-מנחה, הזוכה בהכשרה ובמילגה על תרומתו. בתוכנית "מנהיגות צעירה" בני הנוער עצמם הם ראש חץ לשינוי מאחר שהשפעתם על חבריהם היא רבה וחיובית. הם אלה שיוצרים סביבה בראיה יותר, חופשיה מאלימות.

בשנת תש"ע, במסגרת האסטרטגיה לשיתופי פעולה ותוכניות התרחבות ופיתוח, בנינו שיתופי פעולה בתוכנית "מנהיגות צעירה" עם ג'וינט ישראל (במסגרת תוכנית עמ"ן – עיר מתנדבת נוער) בערים חיפה וכרמיאל ובשיתוף הרשויות המקומיות בערים אלו. שיתוף פעולה דומה קיים גם בתל אביב-יפו ביחד עם המכללה האקדמית למינהל. במסגרת התרחבות זו מונו שלוש רכזות אזוריות, והיעד הוא לפעול השנה ב- 70 בתי ספר בארץ.

אני מודה לכל השותפים והפעילים, ומאחל הצלחה לנבחרות המנהיגים הצעירים ביוזמות שיפעילו.

אברהם חמו, קרימינולוג
ראש תוכנית מנהיגות צעירה