ביטאון – אפריל 2015

newsletter1

newsletter2

כתבה וערכה – אתי גלר    ייעוץ – זאב ליכטנזון

להורדת הביטאון