אירוע הוקרה למירה

"עתיד בטוח" תורמת לאשדוד את תוכנית "מנהיגות צעירה" זו השנה השמינית. במסגרת התוכנית מכשירים בני-נוער, מנהיגים ויזמים חברתיים, לפעול למניעת אלימות ובמיוחד בריונות ברשת בקרב חבריהם ובקהילה. הם השגרירים הטובים ביותר שמסוגלים להשפיע על חבריהם!

לאות הוקרה החליטו באשדוד לארגן אירוע לכבודנו ואף להעניק אות הוקרה למירה פרידמן חמו על פרישתה מכהונתה כיו"ר עתיד בטוח. מירה תמשיך כנשיאה מייסדת לתרום בתחומים המקצועיים.

תודה רבה לגב' סימונה מורלי, מנכ"לית הרשות העירונית

למאבק בהתמכרויות  ובאלימות-אשדוד על ארגון אירוע ההוקרה

ולמירה תודה מכל הלב על שנים של עשייה ומעורבות ביצירת "עתיד בטוח חופשי מאלימות".