טירת כרמל- תנופה: "יוצרים עתיד בטוח בטירת הכרמל"

  • שנות הפעילות: 2011 ואילך.
  • אופי והיקפי הפעילות: בטירת הכרמל מתקיימת זו השנה הרביעית תוכנית עירונית בשם "תנופה". "מנהיגות צעירה" מהווה חלק מרכזי מהתוכנית העירונית, במסגרתה פועלות עשר קבוצות מנהיגות צעירה בחינוך הפורמאלי: תיכון שיפמן, ותיכון אריאל, ובחינוך הבלתי פורמאלי: מרכז הנוער, מדצ"ים, קבוצת מנהיגות בספורט בשיתוף על'א וקבוצת פרויקט מי"לה בשיתוף משטרת טירת כרמל. כמו כן פועלות מנחות של "עתיד בטוח" בבתי הספר היסודיים "יגאל אלון" ו"זבולון" המשתלבות בעשייה הבית ספרית בליווי היועצת החינוכית. בטירת כרמל פועלות גם הנהגות הורים בביה"ס זבולון , בביה"ס יגאל אלון ובאקדמיה להורים של המרכז הטיפולי-לקידום פרויקטים ברמה הבית ספרית והעירונית, בהנחיתה של אושרית רז. במסגרת התוכנית העירונית מתקיים שת"פ עירוני עם "עיר ללא אלימות", והרשות הלאומית למלחמה בסמים לקידום פרויקטים עירוניים משותפים.
  • מנהל התוכנית: רונן ליברמן. רכז מסייע: אורון שבו-החל משנת תשע"ה.
  • מובילים מקומיים: מר ציון סודרי, מנהל מחלקת הנוער. ליווי מקצועי: יו"ר "עתיד בטוח" -מירה פרידמן חמו, ועדת ההיגוי מטעם "עתיד בטוח".
  • תורמים ושותפים מרכזיים: קרן קסירר, קרן ארקין.
  • מידע נוסף: הנבחרת של תיכון "שיפמן" פעלה בשנת תשע"ד במסגרת תוכנית פיילוט של "עתיד בטוח" לקידום והעלאת המודעות לבריונות ברשתות החברתיות. הנבחרת מינתה נציגים אשר הגיבו באופן שוטף לפעולות עויינות ברשתות החברתיות ביציאה פומבית כנגדה ברחבי הרשת, תוך דיווח לאנשי המקצוע.

*קבוצת מנהיגות בספורט המורכבת מנציגים של שני התיכונים בעיר, בשיתוף תוכנית "עיר ללא אלימות" שמה דגש על משחק ספורט "נקי  מאלימות ע"י עידוד בשלטים, ביצוע סדנאות לכלל באי מרכז הנוער בנושא, והחתמת תושבים על עצומות למשחקים "נקיים" באצטדיון המקומי בסופי שבוע.

המשך הפעילות – מכתב מראש העירהורים מעורים – מחקר מלווה

 2017

פעילות 'עתיד בטוח' בקרב צוותי ההוראה ופורום מנהלים יישובי בטירת כרמל

כחלק מיעדי תכנית העבודה של תכנית 'תנופה לעתיד בטוח' בטירת כרמל, הוחלט כי שנת הפעילות 2016/17 תרחיב ותעמיק את שיתוף פעולתה עם צוותי ההוראה והנהלות מוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים בעיר.

שיתוף הפעולה יבוא לידי ביטוי בכמה היבטים:

# השתתפות במועצות פדגוגיות בית ספריות – מידי רבעון, מתכנסים כלל צוותי ההוראה של ביה"ס התיכון המקיף המקומי, המונה כ-120 מורים, לכנס עדכון, ריענון נהלים והשתלמות בית ספרית. במסגרת התכנסות זו, הוקצתה ל'עתיד בטוח' חלק מסוים לשם העברת כלים, למידת תכנים וחשיפה לפעילות התכנית בעיר- לטובת כלל צוותי ההוראה.

# השתתפות בפורום מחנכים חודשי– מידי חודש מתכנסים מחנכי חטיבת הביניים ומחנכי חטיבה עליונה של ביה"ס התיכון המקיף המקומי לצורך השתלמות פנימית, עדכוני נהלים, חדשות והצגת תכניות עבודה עתידיות. במסגרת פורום זה, 'עתיד בטוח' יציג בפני המחנכים מערכי סדנאות ופעילויות בהם ניתן להשתמש בשיעור חינוך, כל מחנך בכיתתו. בנוסף, תוצג בתחילת כל פורום כזה סקירה של הפעילות עד כה, למען הרחבת הנראות והחשיפה.

# השתתפות בפורום מנהלים יישובי– מידי חודש נפגשים כלל מנהלי מוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים בעיר למטרת השתלמות משותפת בנושאים רלוונטיים. מנהל מערכת החינוך, יו"ר הפורום, הציע ש'עתיד בטוח' תציג בפני גורמי ההנהלה את פעילותה מפעם לפעם, וכן תעביר סדנאות לרכישת כלים להתמודדות עם נושא האלימות לסוגיה, באופנים שונים שקשורים לקהילת ביה"ס.

מצ"ב פעילות לדוגמא אשר הועברה בפורום מנהלים יישובי אחרון, כולל תמונות נלוות


פלייר כללי אצבע