עתיד בטוח הוא גוף המתנדבים המרכזי ששם בראש מעייניו:

  • את כלל הילדים והנוער ולא רק את השוליים.
  • את מניעת האלימות - לפני שיהיה מאוחר מדי.
  • את הנוער כגורם יוזם ופועל, ראש חץ - לחברה טובה יותר.